top of page
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ВАСПИТАЧ

       Млади су највећи потенцијал наше државе и шанса ове државе, за повећање просперитета и благостања. Кажу да се човека личност у највећој мери формира у раном детињсту, услед тога је неопходно да са најмлађима раде прави потпуно обучени и оспособљени професионалци. Образовни профил медицинска сестра васпитач, поред рада везаног за здравље деце, носи са собом и додатну тежину везану за педагошки аспект овога посла.​

      Медицинска сестра васпитач, поред бриге о здрављу деце брине и о њиховом васпитању. Услед тога овај посаоје јако захтеван и оговоран. Зато је неопходно да школовање лица која ће се бавити овим послом, буде квалитетно и садржајно обогаћено прксом. Услед тога смо ми ангажовали професоре са одговарајућим искуством и знањем у овој области, при чему смо праксу обезбедили у реномираним државним и приватним предшколским установам.​

      По завршетку овогобразовног профила у нашој Школи, полазници могу одмах почети са радом у одговарајућој предшколској установи или наставити школовање на неком од факултета, услед тога што им завршетак овог образовног профила, омогућава стицање четвртог степена стручне спреме.

СПИСАК ПРЕДМЕТА

ПРВА ГОДИНА

Српски језик и књижевност

Страни језик

Историја

Музичка уметност

Ликовна култура

Физичко васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Географија

Физика

Хемија

Биологија

Анатомија и физиологија

Латински језик

Здравствена нега деце раног узраста

Грађанско или верска

ДРУГА ГОДИНА

Српски језик и књижевност

Страни језик

Историја

Физичко васпитање

Математика

Физика

Хемија

Биологија

Хигијена са здравственим васпитањем

Микробиологија са епидемиологијом

Патологија

Психологија

Здравствена нега деце раног узраста

Предшколска педагогија

Грађанско или верска

ТРЕЋА ГОДИНА

Српски језик и књижевност

Страни језик

Социјологија

Физичко васпитање

Физика

Хемија

Биологија

Дечија психологија

Педијатрија са негом

Васпитање и нега деце

Књижевност за децу

Грађанско или верска

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Српски језик и књижевност

Страни језик

Филозофија

Физичко васпитање

Физика

Устав и права грађана

Медицинска биохемија

Инфектологија се негом

Педијатрија са негом

Васпитање и нега деце

Музичко васпитање деце раног узраста

Прва помоћ

Грађанско или верска

bottom of page