top of page
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

      Физиотерапеут ради са здравим и болесним људима. Његов рад са оболелилма за полседицу треба да има ублажавање тегоба и последица изазваних преломима, повредама, уганућима и осталим последицама било несрећних случајева било околностима живота. Здравим људима помаже у савладавању тегоба које изазива савремени начин живота.​

            Посао физиотерапеута, захтева велик рад, знатну физичку снагу, стрепљење и истрајнот. Резултети његовог рада видљиви су тек на дуже стазе. Зато је неопходно овај кадар квалитетно ишколовати. За физиотерапеутима постоји потражња на тржишту, и то је тренд задњих неколико година.​

      Школовање физиотерапеута је захтевно, уколико се жели школовање организовати ваљано и квалитетно. Неопходно је током школовања организовати и практичну обуку полазницима. Практична обука је обезбеђена и обавља се у реномираним здравственим установама.​

       Након завршетка овога образовног профила у нашој Школи, наши полазници стичу четврти степен стручне спреме, те се осим запослења након завршетка Школе, могу определити за наставак школовања на неком од факултета.

СПИСАК ПРЕДМЕТА

ПРВА ГОДИНА

Српски језик и књижевност

Страни језик

Физичко васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Историја

Ликовна култура

Физика

Географија

Хемија

Биологија

Анатомија и физиологија

Здравствена нега и рехабилитација

Латински језик

Прва помоћ

Грађанско или верска

ДРУГА ГОДИНА

Српски језик и књижевност

Страни језик

Физичко васпитање

Математика

Биологија

Физика

Патологија

Микробиологија са епидемиологијом

Хигијена и здравствено васпитање

Фармакологија

Здравствена психологија

Медицинска етика

Кинезиологија

Масажа

Грађанско или верска

ТРЕЋА ГОДИНА

Српски језик и књижевност

Страни језик

Физичко васпитање

Математика

Медицинска биохемија

Кинезиологија

Масажа

Физикална терапија

Основи клиничке медицине

Изборни предмет

Грађанско или верска

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Српски језик и књижевност

Страни језик

Физичко васпитање

Математика

Физикална терапија

Специјална рехабилитација

Кинезитерапија

Предузетништво

Изборни предмет

Грађанско или верска

bottom of page