top of page
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

       Фармацеутски техничар у оквиру свога посла обавља радње везане за припрему и издавање лекова, манипулацију материјама неопходним за припрему лекова, контакт са муштеријама и администрацију у оквиру апотеке. Иначе осим у апотеци, фарацеутски техничари у задњих неколико година лако долазе до посла у великим фармацеутским кућама где раде у производњи, дистрибуцији или комерцијали. Ово занимање је увек било популарни управо због олакшаног запошљавања и зараде која омогућава запосленима да остварују приход од свога рада који ће им омогућити пристојан и квалитетан живот.​

         Посао је одговоран, захтева преданост и велико и прктично знање. Фармацеутски техничар брине о људском здрављу а посредно и о људском животу. Зато смо за професоре који обучавају полазнике изабрали лица која имају искуство у оквиру фармације и обезбедили смо праксу у бројним апотекама и фармацеутским кућама.​

        Наши полазници, стичу након завршетка овог образовног профила стичу четвртистепен стручне спреме, а то им омогућава осим запослења након завршетка школовања и наставак школовања на одговарајућој високошколској установи.

СПИСАК ПРЕДМЕТА

ПРВА ГОДИНА

Српски језик и књижевност

Страни језик

Физичко васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Историја

Музичка култура

Физика

Географија

Хемија

Биологија

Анатомија и физиологија

Прва помоћ

Латински језик

Здравствена нега

Грађанско или верска

Српски језик и књижевност

Страни језик

Физичко васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Историја

Ликовна култура

Географија

Физика

Хемија

Биологија

Анатомија и физиологија

Фармацеутско технолошке операције и поступци

Хигијена и здравствено васпитање

Латински језик

Прва помоћ

Медицинска етика

Грађанско или верска

ТРЕЋА ГОДИНА

Српски језик и књижевност

Страни језик

Физичко васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Историја

Ликовна култура

Географија

Физика

Хемија

Биологија

Анатомија и физиологија

Фармацеутско технолошке операције и поступци

Хигијена и здравствено васпитање

Латински језик

Прва помоћ

Медицинска етика

Грађанско или верска

Српски језик и књижевност

Страни језик

Физичко васпитање

Математика

Социологија са правима грађана

Фармацеутска технологија

Фармакогнозија са фитотерапијом

Фармацеуска хемија са аналитиком лекова

Медицинска биохемија

Основи клиничке фармације

Здравствена психологија

Токсикологија

Изборни предмет

Грађанско или верска

ДРУГА ГОДИНА

Српски језик и књижевност

Страни језик

Физичко васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Историја

Ликовна култура

Географија

Физика

Хемија

Биологија

Анатомија и физиологија

Фармацеутско технолошке операције и поступци

Хигијена и здравствено васпитање

Латински језик

Прва помоћ

Медицинска етика

Грађанско или верска

Српски језик и књижевност

Страни језик

Физичко васпитање

Математика

Хемија

Биологија

Микробиологија са епидемиологијом

Патофизиологија

Организација фармацеутске делатности

Аналитичка хемија

Фармацеутска технологија

Фармакогнозија са фитотерапијом

Грађанско или верска

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Српски језик и књижевност

Страни језик

Физичко васпитање

Математика

Хемија

Биологија

Микробиологија са епидемиологијом

Патофизиологија

Организација фармацеутске делатности

Аналитичка хемија

Фармацеутска технологија

Фармакогнозија са фитотерапијом

Грађанско васпитање

Српски језик и књижевност

Страни језик

Физичко васпитање

Математика

Фармацеутска технологија

Фармацеуска хемија са аналитиком лекова

Броматологија са дијететиком

Фармакологија и фармакотерапија

Козметологија

Предузетништво

Изборни предмет

Грађанско васпитање

bottom of page